Uvažavamo mogućnosti i želje svakog upisanog u školu jahanja

Škola Jahanja

U našoj školi jahanja rad je prilagođen svakom polazniku, uvažavamo mogućnosti i želje svakog upisanog u školu jahanja. Časovi jahanja se održavaju prema dogovoru uz prethodnu najavu telefonom 063 7727-303 ili 0638231-990.
Delatnost škole jahanja je obuka jahača u skladu sa donetim programom škole jahanja konjičkog kluba “Kremen “.
Školu jahanja mogu pohađati sve osobe najmanje 8 godina starosti bez obzira na pol.
Maloletna lica uz saglasnost roditelja mogu se upisati u školu jahanja.

Škola jahanja je organizovana u tri nivoa obuke:

 

1. uvodni nivo *– 30 časova
2. početni nivo ** – 30 časova
3. osnovni nivo *** – 30 časova

Nakon završene škole jahanja polaznik dobija potvrdu o uspešno završenom odgovarajućem nivou obuke.

Polaznici škole jahanja pri upisu moraju da potpišu pristupnicu koja je sastavni deo pravilnika škole jahanja konjičkog kluba “Kremen”.
Potpisom pristupnice polaznik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, potvrđuje da su podaci navedeni u pristupnici istiniti i izjavljuje da je upoznat sa odredbama pravilnika škole jahanja konjičkog kluba “Kremen” koji u celosti prihvata kao svoja ugovorna prava i obaveze.

Mala škola jahanja

Namenjena je deci od 5 do 8 godina starosti na poni konjima.
Za polaznike male škole jahanja program je prilagođen stepenu saradnje, pažnje i koncetracije kao i motoričkim sposobnostima deteta.
Kroz igru i učenje polako savlađujemo delove opreme neophodne za sedlanje, uzdanje, pribor, načine održavanja i ulepšavanja poni konja.
Deca mogu da savladaju osnovne veštine jahanja na nekom od naših poni konja.
Časovi su individualni.

Za sve one koji nikad nisu imali priliku da jašu, a žele da se nađu na leđima ovih divnih životinja organizujemo promotivno jahanje vikendom od 10 do 12 časova.