Štampa

Pansion za konje

Pansion za konjeNa raspolaganju Vam je pansion za konje koji uključuje smeštaj u drvenim ili zidanim boksovima, dva štalska momka koja vode brigu o ishrani konja i čistoći smeštajnog prostora. Svaki konj dobija ispust sa mogućnošću celodnevnog boravka u njemu ukoliko vremenske prilike to dozvoljavaju. Konji su pod stručnim nadzorom klupskog veterinara dr. vet. medicine Stanka Božinovića.

Mogućnost korišćenja galopske i kasačke staze, dresurne arene 20x40 m, travnatih površina za jahanje, kao i naših iskusnih trenera i jahača za potrebe najahivanja ili treninga konja. Nudimo i prevoz konja do atraktivnih lokacija za jahanje, kamionom za 6 konja ili nekom od naše 4 prikolice za 2 ili jednog konja.

Pansion za konje
Mogućnost dogovora oko svih uslova smeštaja kao i oko kompletnog treninga za konje.

Obavezno potpisivanje Ugovora i protokola o saradnji sa konjičkim klubom Kremen pre smeštaja konja.