Štampa

Dresurno jahanje

Dresurno jahanjeDresurno jahanje je jedna od sedam diciplina konjičkog sporta i prisutna je na Olimpijskim igrama jos od 1896. godine. Kao i u ostalim disciplinama konjičkog sporta, na takmičenjima ravnopravno učestvuju muškarci i žene, bez ikakvih ograničenja. Takmičenja možemo podeliti u dve grupe – nacionalna i internacionalna (pod jurisdikcijom Međunarodne konjičke federacije ili FEI).
Svaka od ove dve grupe u okviru svog sistema takođe ima nivoe. Na nacionalnim federacijama je da raspodele težinu i broj nivoa prema svojim potrebama, ali generalno postoje uvodni, početni, elementarni, srednji, srednji napredni i napredni nivo. Internacionalni nivoi su Prix St. George, Intermediate I i II, Grand Prix i Grand Prix Special. U zavisnosti od stepena razvijenosti dresurnog jahanja u nekoj zemlji i na njihovim takmičenjima se mogu jahati testovi namenjeni internacionalnim nivoima.

Reč dresura je francuskog porekla i bukvalno prevedena znači trening. Nivoi su tako napravljeni da prate stepen utreniranosti konja, od početnih koraka pod sedlom do elemenata koji se traže na Olimpijskim igrama.

Za svaki nivo postoje takozvane smernice koje su vodič jahaču prema čemu bi trebalo da teži sa svojim konjem, a prilagođene su dobrobiti psihičkog i fizičkog zdravlja konja. Smernice takođe olakšavaju posao sudijama prilikom ocenjivanja nastupa jahača i konja.

Dresurno jahanjeSamo takmičenje se održava u areni za dresurno jahanje. Arena može biti veličine 20x40 metara ili 20x60 metara. Oko arene su postavljena slova na tačno određenom rastojanju jedna od drugih.

Svaki od nivoa ima testove koji predstavljaju „koreografiju“ koju jahač treba da izvede sa svojim konjem. Koreografija je sastavljena od dresurnih radnji i figura.

Dresurne radnje i figure se rade na zadatom slovu u testu. U okviru istog nivoa testovi su raspoređeni prema težini. Dresurne radnje se nadovezuju jedna na drugu na način koji je „logičan“ konju i olakšava mu izvođenje istih. Testovi su simetrično napravljeni da bi se kod konja podjednako obe strane razvijale. Sudije ocenjuju način na koji se konj kreće, kao i jahačevu preciznost u izvođenju radnji. Ocene se kreću od 0 do 10. Sudija uz ocenu daje i svoj komentar koji služi kao pomoć jahaču u daljem radu. Takođe pored svake radnje u testu postoji opisano šta sudija ocenjuje za tu radnju.