Štampa

O klubu

Mi sledimo viziju...

Sam naziv konjičkog kluba "Kremen" nastao je sa idejom da simbolizuje snagu, nesalomivost, postojanost...

KK KremenKK KremenK "Kremen“ Pančevo osnovan je 1989. godine kao „jahaća“ sekcija KK "Pančevac". Osnivač i idejni tvorac KK "Kremen" bio je Borislav Milanović, legenda grada, Pančevcima poznatiji kao Bora Konj. Borislav Milanović je bio začetnik ideje o daljinskom jahanju u KK "Kremen", kojim je predsedavao sve do svoje smrti. U njegovu čast svake godine KK "Kremen" održava memorijalnu trku u daljinskom jahanju pod nazivom "Memorijal Bore Milanovića". 

1992. Godine Klub se registruje kao konjičko društvo "Kremen" i tako je funkcionisao do 2003. godine kada je registrovan kao konjički klub "Kremen“ Pančevo i postao član saveza za konjički sport Srbije i Crne Gore za olimpijske i FEI discipline. 

Do učlanjenja kluba u Savez za konjički sport Srbije i Crne Gore za olimpijske i FEI discipline klub se amaterski bavio preskakanjem prepona i takmičenjima u daljinskom jahanju.. Posle učlanjenja kluba u SKS-SCG-OFD, počela su i prva zvanična takmičenja u disciplini konjičkog sporta "endurance" - daljinsko jahanje , odnosno trke u izdržljivosti konja i jahača u kojima naš klub uzima učešće i osvaruje zavidne rezultate. Iz konjičkog kluba Kremen Višnja Andrić ( 2007.), Slobodan Novakov (2014.) i Maša Ognjenović (2016.) stekli su status vrhunskih sportista konjičkog sporta koje dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije na osnovu ostvarenih sportskih rezultata.

Od oktobra 2005. godine klub je počeo sa sprovođenjem programa terapijskog jahanja i sortsko rekreativnog jahana namenjenih osobama sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijenim osobama . Za samo godinu dana  u ove programeuključilo se  preko šezdeset korisnika, što govori u prilog činjenici da naš klub ume da prepozna potrebe onih socijalnih kategorija koje su u našem društvu marginalizovane i da pomogne njihovom zdravlju i uključivanju u društveni život.Od  2007. godine ovaj program je finansiran od strane ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, 2008. godine program edukacije pod nazivom "Hiporehabilitacija" akreditovan je od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i reakreditovan 2011. godine kao i 2014.   

Programi terapijskog jahanja i sportsko rekreativnog jahanja za osobe sa invaliditeto se i dalje uspešno sprovode u konjičkom klubu Kremen. 

Od 2016. godine klub ima i takmičare u vožnji zaprega , prvi učlanjn vozač u konjički klub Kremen sjajni  Milan Gaković u 2016.godini sa maestralno upravljajući svojim konjima pobeđuje u II kolu  u  disciplini precizna vožnja kroz čunjeve i maratonska vožnja dok u disciplini dresurna vožnja osvaja nešto manje bodova i IV mesto  i sumiranjem rezultata iz dva kola  osvaja III mesto na OPRS u vožnji zaprega. 

Konjički sport u Pančevu ima dugu i bogatu tradiciju, a KK "Kremen" daje značajan doprinos promociji konjičkog sporta kako u Pančevu, tako i na teritoriji južnobanatskog okruga, pronalazeći nove sadržaje koje privlače ljubitelje ovog lepog i plemenitog sporta. Takođe, naš klub postao je inicijator oživljavanja konjičkog sporta, kroz mnogobrojne programe koje sprovodi u svom radu. 

Za funkcionisanje kluba brine se Predsednik kluba - Zoran Unčević i Upravni Odbor kluba u sledećem sastavu: Zoran Unčević,  Marija Jovanović, i Saša Krnjaić.